De werkgroep Wonen van het Dorpsoverleg Egchel organiseerde op woensdag 5 oktober 2022 een informatieavond rondom het thema Wonen in Egchel. Aanleiding voor de informatieavond waren de signalen van Egchelse starters die graag in hun dorp willen blijven, en senioren die kleiner willen wonen.

Tijdens de avond werden belangstellende geïnformeerd en geïnspireerd over plannen en diverse mogelijke woonvormen. Vervolgens gingen de aanwezigen in groepen aan de slag om samen in gesprek te gaan over het thema ‘Wonen in Egchel’. Ook de toekomst van en de waarde aan het huidige kerkgebouw en schoolgebouw werden bevraagd.

Naar aanleiding van deze avond is er gekozen om meer informatie te vergaren middels een enquête over wonen in Egchel. Het doel van de enquête was om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van de inwoners ten opzichte van het thema wonen en de toekomst van het kerk- en schoolgebouw. Het eerste concept van dit rapport heeft in mei 2023 het licht gezien en is een analyse van de opgehaalde informatie.

ytics -->