Dorpsoverleg Egchel

Wat is het Dorpsoverleg Egchel?

Dorpsoverleg Egchel is er voor alle inwoners. Door middel van informatievoorziening, stimuleren en ondersteunen van initiatieven van inwoners wil het Dorpsoverleg bijdragen aan de leefbaarheid van Egchel.

Het Dorpsoverleg komt eenmaal per maand bij elkaar
(met uitzondering van de vakantieperiode).

De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij een vergadering? Graag minimaal één dag van te voren aanmelden bij de secretaris i.v.m. het reserveren van de vergaderruimte.

Samenstelling dagelijks bestuur

Resie Kempen (voorzitter)

Johan Findhammer

Jan Schaareman

Vacature (secretaris)

Robert Timmermans (penningmeester)

Contactgegevens

secretaris.dorpsoverleg@egchel.net

7

even voorstellen

Resie Kempen

Johan Findhammer

Jan Schaareman

Robert Timmermans

Martien Rutten

Pin It on Pinterest

ytics -->