Dorpsoverleg Egchel

Wat is het Dorpsoverleg Egchel?

Dorpsoverleg Egchel is er voor alle inwoners. Door middel van informatievoorziening, stimuleren en ondersteunen van initiatieven van inwoners wil het Dorpsoverleg bijdragen aan de leefbaarheid van Egchel.

Het Dorpsoverleg komt eenmaal per maand bij elkaar
(met uitzondering van de vakantieperiode).

De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij een vergadering? Graag minimaal één dag van te voren aanmelden bij de secretaris i.v.m. het reserveren van de vergaderruimte.

Samenstelling dagelijks bestuur

Resie Kempen (voorzitter)

Lon Sijben (secretaris)

Robert Timmermans (penningmeester)

Johan Findhammer

7

even voorstellen

Resie Kempen

Lon Sijben

Robert Timmermans

Johan Findhammer

Sophie Lemmen

Martien Rutten

Odilia Rens

Ruud Delissen

Mandy Buskes

Michiel van Mierlo

ytics -->