Toen ik j.l. woensdag 11 juni bij de familie Zelen aanbelde om te vragen of ze geïnterviewd wilden worden, werden al snel 5 (!) agenda’s geraadpleegd om een afspraak te maken voor dit interview. Uiteraard is dit een teken, dat beiden drukbezet zijn in werk en vrijetijdsbesteding. Enfin, dit kunt U hieronder wel lezen.
Ernes is geboren op 25 november 1976. Hij is de zoon van Hans (Hans van Rinke Gielke) en Jeanne Zelen, woonachtig op de Eemsestraat in Panningen. Hij heeft 2 zussen :Sabine (36) en Anouk (25) en 1 broer: Pascal (34).
Mariëlle is geboren op 11 mei 1978. Zij is de dochter van Ad en Marlies Ewalts, woonachtig op de Blauwververstraat in Helden. Zij heeft 1 zus: Yvonne (33).
In 2006 zijn Ernes en Mariëlle getrouwd en wonen sinds 2002 op de Jacobusstraat 29 in Egchel. Ze hebben 2 dochters, te weten Maud van 7 jaar en Inge van 5 jaar.

 

Opleiding Ernes:
Ik ben blij, dat mijn ouders mij naar de lagere school in Egchel hebben laten gaan, ondanks dat we in Panningen woonden. Hier heb ik fijne herinneringen aan en dit is ook de basis geweest voor mijn huidige sociale leven. De meeste vrienden ken ik van deze lagere schoolperiode. Daarna ben ik naar het B.B.C. in Panningen gegaan, waar ik het V.W.O. doorlopen heb. Het belangrijkste uit deze periode is, dat mijn interesse voor maatschappij en economie duidelijk werd. Vervolgens ben ik naar de H.E.A.O. (opleiding bedrijfseconomie) in Eindhoven gegaan, waar ik drie jaar op kamers gewoond heb.

In augustus 1999 ben ik gaan werken bij P.W.C. (Price Waterhouse Coopers). Dit is een van de grootste accountants- en adviesorganisaties wereldwijd. Ik ben toen ook gestart met de opleiding register- accountant, die ik in 2006 afgerond heb. Dit geeft de bevoegdheid om jaarrekeningen van bedrijven van een handtekening te voorzien. Dit was een pittige opleiding, die ik op de vrijdagen en in de weekenden gevolgd heb. Op sociaal en sportief gebied heb ik hiervoor wel vaker iets moeten missen. Hierna heb ik in Londen nog 2 jaar een parttime opleiding gevolgd om mij te specialiseren in mijn huidige vakgebied: treasury. Toen was ik even klaar met studeren

Opleiding Mariëlle:
Ik ben de eerste 5 jaren opgegroeid in Meijel. Daar ben ik naar de peuterspeelzaal en 1 jaar naar de kleuterschool geweest. Toen zijn we verhuisd naar Helden-Dorp en ben ik naar combischool De Pas gegaan. Daarna naar het B.B.C. en heb het V.W.O. in 1996 afgemaakt. Vervolgens ben ik logopedie aan de Hogeschool in Nijmegen gaan studeren. Per toeval ben ik een keer naar een open dag gegaan en deze opleiding leek me leuk. Nu volg ik jaarlijks cursussen op mijn vakgebied om me verder te specialiseren (bv. cursussen op het gebied van stemstoornissen, slikstoornissen, afasie (taalstoornis ten gevolge van een beroerte).
Beroep Ernes:
Na een korte onderbreking van 2 jaar op kantoor in Düsseldorf, ben ik nog steeds werkzaam bij P.W.C., maar nu in Amsterdam. Tot 2008 ben ik werkzaam geweest in de accountantspraktijk van P.W.C. Daarna ben ik mij gaan richten op advisering aan beursgenoteerde bedrijven op het gebied van treasury. Dit houdt in, dat ik ondernemingen help met het kiezen en uitvoeren van de juiste strategie op het gebied van geld- en financieel risicobeheer, d.w.z. hoe ze het beste met hun geld om kunnen gaan. Doordat P.W.C. een internationaal bedrijf is, heb ik de mogelijkheid om ook buiten Nederland werkzaam te zijn. Regelmatig reis ik binnen Europa en soms naar Amerika, Zuid- Afrika en Singapore. Dit betekent, dat ik 60% in het Engels communiceer, 20% in het Duits en 20% in het Nederlands. Ik leid op ons bedrijf een team van tien mensen en ben verantwoordelijk om projecten binnen te halen en uit te voeren. Het mooie aan mijn beroep is het afwisselende werk en het feit, dat ik mijn eigen werktijd kan indelen.

Beroep Mariëlle:
Sinds 2000 ben ik logopedist. In mijn vierde jaar op de opleiding heb ik stage gelopen in het ziekenhuis in Arnhem. Na een weekje hier rondgelopen te hebben, dacht ik : als ik klaar ben met mijn studie, wil ik werken in een ziekenhuis. In de zomer van 2000 heb ik vervangen in het ziekenhuis van Venlo. De banen lagen toen niet voor het oprapen, dus heb ik toen 1 jaar gewerkt bij de G.G.D en op een basisschool in Blerick. In 2001 was er een vacature in het ziekenhuis in Venlo, heb meteen gesolliciteerd en ben gelukkig aangenomen. De eerste jaren heb ik gewerkt met zowel kinderen als volwassenen. Bij kinderen hield ik me vooral bezig met eet- en drinkproblemen bij baby’s en heel jonge kinderen. Inmiddels heb ik me volledig gespecialiseerd in het werken met volwassenen. Ik werk met mensen, die een beroerte hebben doorgemaakt, of die een spierziekte hebben, M.S. of A.L.S. of Parkinson en nog heel veel meer. Deze mensen hebben logopedische behandeling nodig op het gebied van communicatie, taal, spreken, lezen, schrijven, stemgebruik en slikken. Ik werk op de afdeling revalidatie, waar mensen een paar keer in de week naar toe komen voor verschillende therapieën. Ook werk ik in het ziekenhuis zelf op de afdeling neurologie en intensive care. Daar kom ik dan bij mensen aan bed, die net opgenomen zijn en problemen hebben met slikken of communiceren. Tevens hebben de logopedisten en de K.N.O.- artsen een gezamenlijk spreekuur voor mensen met stemproblemen .Het mooie van mijn beroep is, dat het altijd allemaal draait om communicatie.
.

Hobby’s Ernes:

Ik ben altijd heel actief geweest in het Egchelse verenigingsleven, o.a. voetbalclub, Jong Nederland, biljartvereniging en de carnavalsvereniging. Toen onze dochter Maud geboren was, werd de combinatie verenigingen, gezin en werk te veel. Omdat ik iets, wat ik doe, goed wil doen, ben ik gestopt met een aantal verenigingen. Inmiddels ben ik lid van fietsclub Everlo

 en ben onlangs begonnen als bestuurslid van Kindervakantiewerk Egchel. Met veel plezier zet ik me in, om samen met anderen, de komende zomerdagen te organiseren. Deze zullen plaatsvinden op 11 en 12 juli met als thema: Beestenboel, voor ongeveer 75 Egchelse kinderen. In het weekend vind ik het fijn om in de tuin bezig te zijn. Dit geeft mij de mogelijkheid om mijn hoofd leeg te maken na een drukke week. Ik ben graag onder de mensen en hou dus van een avondje uit, met familie en vrienden leuke dingen doen en lekker uit eten gaan.

Hobby’s Mariëlle:

Na de zwemles vroeger, ben ik bij de Reddingsbrigade gegaan, waar ik nog steeds lid van ben. In al die jaren heb ik alle reddingsdiploma’s gehaald, waaronder ook mijn E.H.B.O.- diploma. In de afgelopen jaren heb ik regelmatig getennist. Daar heb ik nu geen tijd meer voor. Wel ga ik iedere week met een vriendin naar Pilatus (een vorm van fitness). Ook wandel ik graag met vriendinnen en zullen jullie me vast wel eens een rondje zien rennen door Egchel. Ik vind het fijn om creatief bezig te zijn, bv. bloemstukjes maken of knutselen met de kinderen en schminken. Voor dit laatste heb ik ook verschillende cursussen gevolgd. Een andere hobby van mij is fotograferen en foto’s bewerken op de computer. Alleen heb ik er te weinig tijd voor.

Het allerleukste blijft, om met onze kinderen leuke dingen te doen. Met ons gezin gaan we graag op vakantie. In de zomer is het zon-zee-strand in Italië of Frankrijk en in de winter gaan we graag een weekje skiën. Ernes heeft nog een aanvulling: Schrijf maar op dat een andere hobby van Mariëlle is: schoenen verzamelen en dit ziet hij ook al terug bij zijn dochters !

Zes keer per jaar vergader ik op school met de cliëntenraad over beleid en toekomst van I.K.C. De Kemp. Tenslotte is lezen ook een hobby van mij. Vorig jaar heb ik van Ernes een E- reader cadeau gekregen,die ik veel gebruik.
Laatste woord:
Ons levensmotto luidt: Geneet van het laeve, zoelang as ze kins.

Dit betekent voor ons aan de ene kant nieuwe uitdagingen blijven opzoeken samen met de kinderen en aan de andere kant betekent het gewoon genieten van de kleine en mooie dingen in het leven.”
Dit interview is afgenomen op 13 juni 2014 door Ves Wilms

 

ytics -->