Jan en Mia Peeters bij hun 40 jarig huwelijk

Op het moment, dat ik Mia aan de telefoon had om af te spreken, wanneer we dit interview zouden houden, hoorde ik Mia aan de andere kant van de lijn vragen: “Ron, wannier kinze os misse?” Van mensen van boven de 70 zou je deze vraag niet direct verwachten. In de loop van dit interview blijkt wel, hoe groot hun betrokkenheid nog altijd is bij hun vroegere bedrijf, nu overgenomen door zoon Ron.
Jan is geboren op 9 september 1938 in Egchel op de Egchelse Hei no. 62. Hij is de zoon van Sjeng Peeters en Dien Kersten. Hij heeft 9 broers en 2 zussen, n.l. Pierre,Math , Hai, Sjaak, Sjraar, Cor, Giel, Cris, Nellie, Maria en Jos.
Mia is geboren op 30 oktober 1940 in Roggel. Zij is de dochter van Flup Simons en To Vullers en ze heeft 2 broers en 5 zussen, n.l. Thei, Nellie, Toos, Har, Truus, Annie en Door.

Hier is Mia haar vader Flup aan het helpen
Jan en Mia zijn getrouwd in het jaar 1967. Ze hebben 2 kinderen n.l. Ron (45 jaar) , nog altijd vrijgezel en Conny (43 jaar), getrouwd met Erik van Haandel. Conny en Erik hebben 2 dochters n.l. Jacky en Daphne. Jan en Mia wonen op Boerderijweg no. 5 in Neer (gemeente Leudal), maar zijn hun hele leven “echte Egchelsen” geweest.

Van links naar rechts: Jan, Ron, Mia en Connie
Opleiding:
Jan: Ik ben naar de kleuterschool geweest in Helden- Dorp bij de nonnen. Het enige, wat ik me hiervan kan herinneren is, dat we iedere dag bij mooi weer moesten spelen met “zekdempele” (mieren) in de zandbak. Op deze leeftijd (5 jaar) moesten we al een uur lopen om naar school te gaan en ook een uur terug naar huis. Ik heb de lagere school doorlopen in Helden- Dorp. Dit ging met een tussenpauze van een half jaar, vanwege de oorlog. Na ded 7e klas ging ik naar de Landbouwschool in Helden- Dorp en deze heb ik na 4 jaar met goed gevolg afgerond. In deze tijd ben ik ook gestart met een cursus Engels bij de heren Lazaristen (bij pater Piepers) en een cursus Portugees in Baarlo op de Berckt bij de paters (pater Roestenberg). Deze cursussen werden ons aangeraden voor eventuele emigratie.

Op mijn 16e ben ik naar Roermond gegaan voor de opleiding Middelbare Landbouwschool. Dit was in die tijd een twee- jarige opleiding. Op verschillende plaatsen in Zuid- Nederland heb ik nog de cursus boerenleergang (sociale economie) gevolgd en met een diploma afgerond. Tussendoor heb ik nog vele cursussen gevolgd, o.a. melken, fruitteelt vakschool, bestrijdingsmiddelen en detailhandel. Twee jaar lang ben ik ook nog naar de Vrije Academie in Panningen en Maasbree gegaan ( schilderkunst).

Een schilderij van Jan

Mia: Ik ben naar de kleuterschool en de lagere school in Roggel gegaan. Op de lagere school heb ik 8 klassen doorlopen. Mijn ouders kozen ervoor, dat ik nog 2 jaar extra lagere school heb gevolgd. Op de 7e klas hadden we ieder middag lingerie- naailes (afgerond met diploma) en op de 8e klas kostuum naaien. Daarna ben ik nog 1 jaar 5 middagen in de week naar de huishoudschool in Heythuysen gegaan om naailessen te volgen.

Beroep:

Jan samen met Truus Nijssen, Toos Vestjens (Tun) en Marij Rutten op Gielenhof.

Jan: Op mijn 14e ben ik gaan wonen en werken op de Gielenhof. Dit was bij mijn oom Martien Kersten. Het was een gemengd bedrijf. In die tijd zijn ze omgeschakeld op fruitteelt en van mij werd verwacht, dat ik de kennis van school, omzette in goede resultaten op het bedrijf. Dit heb ik gedaan tot mijn 29e levensjaar. Toen we toestemming kregen om te bouwen op de Boerderijweg, zijn we officieel gestart met ons eigen bedrijf. Vanaf die tijd teelden we appels, aardbeien en asperges. In deze beginjaren heb ik in de wintermaanden nog 7 jaar gewerkt bij Nunhems Zaden. Ik heb 7 keer ontslag genomen en ben daarna steeds weer aangenomen.

Het bedrijf op de Boerderijweg groeide, het gezin groeide en “oos mam” zat iedere dag met vreemd werkvolk rond het huis. Zodoende ben ik daar in Nunhem gestopt en heb me volledig op ons eigen bedrijf geconcentreerd. Het assortiment groeide in de loop der jaren ook mee, met o.a. prei, augurken, blauwe bessen, snijbonen en Chinese kool. We waren een van de eersten, die de aardbeien op stellingen gingen telen. Als we terugkijken op al die jaren, denk ik, dat er wel 3000 seizoenmedewerkers op ons bedrijf gewerkt hebben. Van jeugd tot gepensioneerden. Ook allerlei nationaliteiten, o.a. mensen uit Israël, Frankrijk, Amerika, Finland en Portugal. Deze Portugezen hebben verbaasd staan kijken, toen ik in het Portugees het Onze Vader kon bidden. De laatste jaren zijn er steeds meer mensen uit Oost- Europa naar ons toegekomen. Tien jaar geleden hebben we ons bedrijf overgedragen aan onze zoon Ron.

Mia: Vanaf mijn 16e ben ik 4 jaar gaan werken in Maasbracht als dienstmaagd. Daarna mocht ik weer naar huis komen om daar mee te werken op de boerderij. Ik vond het heerlijk om weer terug te komen op het oude nest om mee te werken thuis. Tot ons huwelijk heb ik ook in veel gezinnen, waar problemen waren, meegewerkt als gezinsverzorgster zonder diploma. Vanaf mijn 26e heb ik al samen met Jan meegewerkt in het bedrijf.
Volgens Jan: “oos mam was het manusje van alles. Zij was ook wat minder rigoureus als het ging om het functioneren van seizoenwerkers, die niet direct hun werk goed uitvoerden, (“laat ze nog maar een tijd proberen i.p.v. stop er maar mee”).

 

Ik heb ook nog veel tijd vrijgemaakt om de kleinkinderen op te vangen en te vermaken.

De kleindochters Jacky en Daphne.

Hobby’s:
Jan: (Mia reageert onmiddellijk met “genne tiehd om te schilderen, postzegels te verzamelen en tractors op te knappen”).
Ik heb machines ontwikkeld, die we nodig hebben in ons bedrijfje. Wat nieuws kopen is voor mij niet direct interessant. Het moet niet te duur zijn. Misschien komt dit wel, doordat ik met niks begonnen ben.
Ik lees graag de krant en diverse tijdschriften. Op de televisie kijk ik graag naar het journaal en actualiteitenprogramma’s, tenminste….. als mijn ogen niet dichtvallen. Volgens Mia: “Jan gaat om 6 uur het journaal kijken en is blij als hij het van 10 uur gezien heeft”.
Als we op vakantie gaan ( maar dat is de laatste 10 jaar niet meer gebeurd), heb ik er een hekel aan om op 1 plek te blijven. Ik wil wat zien van de omgeving. Een stad bezichtigen is voor mij een drama.
Mia: Een van mijn grootste hobby’s was toneelspelen. Ik heb jarenlang met Truus, Dien en Mia cabaret gespeeld onder de naam “de Zonnepitten”. Handwerken heb ik ook veel gedaan. Nu doe ik dit ook nog wel af en toe. Ik heb ook nog wat bestuursfuncties vervuld, o.a. schoolbestuur en kerkbestuur. Als er nu in de kerk nog gecollecteerd moet worden,kunnen ze altijd een beroep op mij doen.
Favoriete televisieprogramma’s zijn muziek en sport (o.a. voetbal en schaatsen). Soms ga ik naar het theater voor een operette- uitvoering of een muziekoptreden.
Laatste woord:
Het is fijn, als je kinderen hebt, die met het bedrijf verder gaan, maar ja, je komt nooit achter de geraniums te zitten.
Een tweede ding, wat we nog kwijt willen is het volgende: We wonen in het buitengebied. We waarderen het enorm,dat we hier in deze rust nog kunnen wonen en dat hopen we nog lang in goede gezondheid te mogen kunnen.

ytics -->