Jo Bruijnen is geboren op 10-3-1951 in Beringe op de Meyelseweg(het geboortehuis is het huidige pand van Margriet Bouten Campingart.)
Hij is getrouwd met Annie Kersten in het jaar 1974 en samen hebben ze 2 zoons, nl. Maikel (34 jaar) en Dennis (30 jaar).
Sinds 1974 wonen ze op Kempstraat 28 in Egchel.
Na de lagere school is Jo naar de L.T.S. (afdeling timmeren) gegaan,waarna hij de U.T.S. heeft afgerond met een M.T.S.-diploma bouwkunde.
BEROEP:
In 1970 ben ik begonnen met werken bij Neduco (dicht bij huis) als assistent-calculator. Uit die tijd kan ik me nog herinneren het werken met de ouderwetse telmachine. Het vergde de nodige tijd om wat ingewikkelde deelsommen te maken en in die minuten kon je wel even een kop koffie gaan drinken. Beklemmend vond ik het dat ik tijdens mijn werk nauwelijks buiten kwam.
In 1974 werd ik calculator – werkvoorbereider bij Haegens Bouw in Horst. We waren maar met z’n vijven op kantoor (dus kleinschaliger). Een van de gebroeders Haegens was een vroegere klasgenoot van mij en heeft me bij dit bedrijf aangenomen. Na een paar jaar werd ik projectleider van de utiliteitsbouw. Ik heb veel gewerkt voor recreatieprojecten b.v. Loohorst en het Meerdal. In de 22 jaar dat ik hier heb gewerkt, heb ik het bedrijf zien groeien van 50 naar 150 werknemers.
In 1996 ben ik voor mezelf begonnen met een bouwadviesburo. Mijn werk bestaat hoofdzakelijk uit bouwkostenberekeningen o.a. aannemersbegrotingen maken en kostenramingen voor architecten en andere opdrachtgevers.
Een andere tak van mijn werk is projectbegeleiding (b.v. de verbouwing van B.S. De Kemp rond de eeuwwisseling en de bouw van vleesboerderij Franken).
HOBBY’S
Mijn hobby’s hebben allemaal te maken met in beweging zijn. Wekelijks volley ik 2 keer in ’t Erf. Wandelen en fietsen zijn ook bezigheden,die ik graag doe. Als we op vakantie zijn gaan we in de winter skiën en in de zomer wandelen. Ik ben al 30 jaar lid van de Trimclub Egchel, alwaar ik tevens penningmeester van ben.

’t ERF
Al ver voor 1980 heb ik samen met Jan Gielen, Wie Korsten, Giel Beumers, Frans Hertsig en Pierre Verheyen in de eerste bouwcommissie gezeten voor de bouw van ’t Erf. Bij de eerste verbouwing in 1994 zat ik ook in de projectgroep. In 2007 ben ik door Stichting Gemeenschapshuis ’t Erf gevraagd om de bouw mee te begeleiden.
Er komt heel wat bij kijken voordat begonnen kan worden met bouwen. Je begint met een inventarisatie van de wensen van verenigingen,de stichting en beheer. Daarna maakt de architect een schetsplan. Dit plan wordt na veel besprekingen aangepast en voorlopig definitief gemaakt. Dan moet er veel vergaderd worden over de financiën (wie betaalt het,begrotingen, financiering en exploitatie).

De verbouwing van de gymzaal moest tegelijk meegenomen worden. In december 2009 werd het geheel goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarna kwam de uitwerking van het plan met bestektekeningen en bestekken. In maart 2010 is het geheel aanbesteed aan regionale aannemers en installateurs, waarna in april van dat jaar gestart is met de verbouwing. Bij de eerste steenlegging moest er specie gemaakt worden; wethouder Wim Hermans zou deze klus wel even klaren,maar bij de betonmolen zat hij al vrij gauw royaal onder de blubber.
Op de vraag: Hoeveel uren heb jij erin gestoken? antwoordt Jo vastberaden:” ik ben blij dat ik ze niet heb bijgehouden,want ik wil het echt niet weten”.
In welk opzicht is ’t Erf erop vooruitgegaan?

Er zijn meer mogelijkheden voor gelijktijdige activiteiten. Er kunnen wel 4 vergaderingen tegelijk gehouden worden. Veel meer ruimtes zijn multi-functioneel. De toiletvoorzieningen zijn verdubbeld, de keukenvoorziening is verdrievoudigd met professionele apparatuur. Er is ruimte gekomen voor buitenschoolse opvang, dagvoorziening voor ouderen en muziekvereniging Egchel. De barruimte is verdubbeld en er is veel nieuwe bergruimte. Ook is de entree nieuw en zijn de installaties volledig nieuw; waarbij ook aardwarmte benut wordt.

18,19 en 20 maart is er een feestweekend met daarin de officiële opening en open dag.
Hoe zie je de toekomst van ’t Erf?
Met de investering die nu gedaan is,moet het gemeenschapshuis en de gymzaal de komende 25 jaar vooruit kunnen. Zelf wil ik samen met Jos Brummans het technisch onderhoud de komende tijd onder mijn hoede nemen.
Hoe zie je de toekomst van jezelf?
Nu ik gauw genoeg 60 jaar wordt, wil ik het langzaamaan wat werk betreft, wat rustiger krijgen en wat meer vrije tijd voor mijn hobby’s inruimen.
Voor wat betreft het laatste woord wil Jo nog graag kwijt, dat een dergelijk groot project (de verbouwing van ’t Erf) alleen kans van slagen heeft,als je met alle betrokkenen goed kunt samenwerken. Dit geldt zeker voor het stichtingsbestuur en de gemeente.
Dit interview werd afgenomen op 12 januari 2011 door Ves Wilms

ytics -->