Robin is geboren op 1 oktober in het jaar 1989. Hij is een zoon van Jo en Terry van Duren. Hij heeft ook nog een broer, nl. Ramon .Hij woont thuis op de Gielenhofweg 29 in Egchel en is nog single.

Opleiding: Na basisschool De Kemp in Egchel ben ik begonnen met mijn studie aan het Juniorcollege in Panningen. Dit was 2 jaar. Vervolgens ben ik naar het VMBO-college aan het Dr.Poelsplein gegaan. Ik heb daar 1 jaar gezeten, maar dit studiejaar niet afgemaakt. Hierna ben ik naar A.O.C. in Horst vertrokken en heb daar mijn VMBO afgemaakt. Toen ben ik MBO nivo 3 gaan volgen, richting tuin, park en landschap. In oktober 2006 ben ik begonnen met 4 dagen werken en 1 dag naar school. Na 3 jaar heb ik deze studie afgerond. Ik werkte bij Hans Cox 24 uur per week. In deze tijd ben ik langzamerhand met mijn eigen bedrijf begonnen (parttime). In de VMBO-periode ben ik in het begin met de fiets naar Horst gegaan, maar gelukkig kon ik vanaf mijn zestiende met mijn bromfiets. In 2010 ben ik begonnen aan nivo 4 en deze parttime studie heb ik in juni 2012 afgerond. Dit was het eerste jaar in Nederweert en het tweede jaar in Heerlen. Gelukkig kon ik mijn brommer inruilen voor mijn auto. Het was flink aanpoten en ik maakte indertijd al weken van 80 tot 100 uur.

Deze 2 jaren heb ik noodgedwongen een eigen constructie in samenspraak met mijn school bedacht en ben ik bij mijn eigen bedrijf stage gaan lopen onder begeleiding van een externe praktijkbegeleider. Het eerste jaar van deze opleiding nivo 4 moest ik een verslag maken van een werkoverleg. Aangezien ik als stagiair bij mijn eigen bedrijf geen werkoverleg kon voeren, was het ook toegestaan om binnen een vereniging een overleg bij te wonen. Zodoende ben ik bij het Dorpsoverleg Egchel beland.
Momenteel volg ik nog allerlei cursussen, waaronder plantenkennis deel 1, VCA (veiligheid chequelijst aannemers), gewasbescherming, flora- en faunawet, specifieke deskundigheid gladheidbestrijding, cursus van vakdeskundige naar praktijkopleider, klimaat en weer, onkruidbeheer en begrotingen en offertes maken.
Mijn bedoeling is om in de toekomst nog cursussen te gaan volgen o.a. bodemkunde en uitbreiding van plantenkennis (deel 2 en 3). Ik volg deze cursussen om op de hoogte te blijven en ook om tegemoet te kunnen komen aan de specifieke vragen van de huidige en toekomstige klanten. Door het goede contact, dat ik heb overgehouden met mijn vakdocent in Heerlen, heb ik de gelegenheid gehad om een presentatie te geven aan nivo 4- leerlingen. Dit was wel spannend, maar ik heb er een goed gevoel aan overgehouden.

Beroep:
Mijn beroep is hovenier. Op dertienjarige leeftijd ben ik begonnen met het kweken van tuinplanten. In het begin alles hobbymatig. Dit liep op een gegeven moment uit de hand (in positieve zin wel te verstaan). Toen ik 16 jaar was, ben ik her en der begonnen met tuinonderhoud. In oktober 2006 werd ik als 17-jarige (!) als een van de jongste ondernemers van Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Vakbekwaam hovenier is werken in de buitenlucht, verzorgen en inrichten van openbare ruimtes (zowel particulier als zakelijk). Je moet sowieso groene vingers hebben (Robin kijkt nu even naar zijn vingers, die niet groen, maar schoongewassen zijn). Fysiek is het een zwaar beroep. Zeker in het hoogseizoen maak ik veel weken van 80 tot 100 uur in de week. Ze vragen me wel eens, hoe hou je dit vol ? Mijn antwoord is dan: nou, als er maar druk op de ketel staat, dan lukt dit met behoorlijk wat doorzettingsvermogen wel. Als je het druk hebt, heb je geen tijd om te niksen.
Af en toe (als je niet gestrest bent of wordt), is het ook werk, dat ontspant. Met dit weer op de schoffel hangen, daar is niets mis mee. De vogels fluiten,het zonnetje schijnt. Heerlijk toch !
Op 1 oktober 2010 heb ik bewust de keuze gemaakt om te stoppen met de kwekerij en me volledig te concentreren op het hoveniersbedrijf. Toen is ook de nieuwe handelsnaam ingegaan en wel: van Duren Groenservice. Ik heb bewust voor de naam Groenservice gekozen, niet alleen omdat collega’s het woord hoveniersbedrijf gebruikten, maar duidelijk ook om aan te geven, dat ik een groene service wil leveren.
Wie nog meer wil weten over mijn beroep/ bedrijf kijkt maar op mijn site : www.vandurengroenservice.nl

Hobby’s:
Mijn eerste hobby is mijn werk. Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt.

In 2010 heb ik een Franse bulldog-pup gekocht. Met deze hond heb ik de puppycursus gevolgd en af en toe ga ik lekker ontspannen een boswandeling maken. Twee tot drie keer per jaar probeer ik tijd te vinden om een weekend of soms een week vakantie te nemen (het liefst aan zee).Een andere liefhebberij van mij is antieke oldtimerbrommers opknappen (o.a. Zündapp). Helaas heb ik daar weinig tijd voor. Daarnaast vind ik het leuk om te karten. Heerlijk vind ik het om na gedane arbeid met mijn familie of met mijn vrienden te barbecuen.

Sinds eind 2012 ben ik secretaris van het Dorpsoverleg Egchel. Dit is vrijwilligerswerk en hierdoor kom ik met steeds meer verschillende mensen in contact. Hier haal ik ook veel energie en voldoening uit. Hoe krijg je het anders voor elkaar om ’s nachts om 12 uur nog de notulen van de vergadering te versturen. Vanuit deelname aan het Dorpsoverleg ben ik ook lid geworden van de Giel Peetershof- klankbordgroep. Door de contacten, die hier weer uit voortvloeiden, ben ik ook lid geworden van een kennisplatform.

Momenteel slokt de belevingstuin van Egchel erg veel tijd op. Het werken met de kinderen van de school en andere vrijwilligers geeft me ook veel voldoening en energie. Op 23 juni a.s. is de feestelijke opening van deze belevingstuin.

Toekomstdroom:
Het zou fijn zijn, als ik in goede gezondheid op mijn 66e levensjaar kan terugkijken op mijn gezond bedrijf van Duren Groenservice. Hopelijk kan ik de ambities, die ik nu heb, in de toekomst verwezenlijken. Ik besef terdege, dat dit nog een lange weg te gaan is, maar ik ga ervoor (in elke provincie van Nederland een kleine vestiging van van Duren Groenservice, is een pittige ambitie), des te meer reden om niet op te geven.

Laatste woord:
Me dunkt, ik denk, dat ik vandaag genoeg verteld heb en nu moet ik de ambities zien te verwezenlijken.

Dit interview werd afgenomen op 15 juni 2013 door Ves Wilms

ytics -->