Bezoek KBO aan boswachterij De Kievit in Beringe

Voor de website: Klik Hier

Jaarvergadering KBO Egchel

Woensdagmiddag 1 maart vond de jaarvergadering van de KBO Egchel plaats. Na de vergadering, met koffie/thee en lekkere vlaai van Bakkerij Jacobs Panningen, konden de leden genieten van het optreden van troubadour Tonny Wijnands uit Deurne.
Het was een gezellige middag met zang en grappige verhalen.

Kerstviering KBO Egchel

Donderdagmiddag 15 december 2022 was in ‘t Erf de kerstviering van KBO Egchel.

Bij binnenkomst stond op feestelijk gedekte tafels koffie, thee en kerstbrood klaar.
Na het welkomstwoord door Mien Janssen werden er enkel kerstgedachten en gedichten voorgelezen. Hierna was er zang en muziek door Stef Kupers. Muziek uit de jaren 60,
Limburgstalig, kerstliedjes, een wals, een tango, dus voor elk wat wils.
Er werd meegezongen, gedanst en gesjoenkeld.
De middag werd afgesloten met een heerlijk warm en koud buffet verzorgd door Mat.Thiesen.
Voldaan ging iedereen de koude en donkere avond in op weg naar huis.

We ontvingen deze foto:

 

Het filmpje van KBO Egchel: Klik Hier

We ontvingen bericht van de KBO Egchel:

KBO activiteit op 14 september a.s.

Bezoek met rondleiding aan Streekmuseum Peel en Maas in Helden.

Opgeven kan bij Coos de Bruijn door invullen opgavestrookje . Zie Nieuwsbrief van sept.jl.

Graag uiterlijk 7 sept.a.s.

Donderdag 8 september a.s. is er geen Aettaofel , deze is verplaatst naar 15 september.

 

 

 

 

Bezoek KBO op 13 mei 2022 aan de molen in Meterik

27 april 2022

Beste leden van  KBO Egchel

 Bij deze een aanvulling op de Nieuwsbrief met de opgave voor het bezoek aan de molen in Meterik.

 Opgeven door invullen van het strookje en betalen van eigen bijdrage kan bij

Nelly Beijnsberger, Linskesweg 36 of Coos de Bruijn, Jacobusstraat 77

 

We ontvingen van KBO Egchel de datums van hun activiteiten
Koersbal op maandagmiddag : 07-21 maart, 04-25 april, 09-23 mei, 13- 27 juni,
11-25 juli, 8 -22 augustus, 05-19 sept. 03-17-31 okt. , 14-28 nov. en 12 dec

Jeu de boules op woensdagmiddag: 06-20 april, 04-18 mei, 01-22 juni, 20 juli,
03-31 augustus, 28 sept., 26 okt.

Iedere donderdagmiddag is er kaarten.

Overige activiteiten: 30 maart algemene jaarvergadering
13 april presentatie “Oud Helden”
11 mei bezoek molen Meterik
08 juni bezoek tuinen ( Arcen)
06 juli grote fietstocht
17 aug. Bezoek Mientjeshof
14 sept. O.v.b. vrouwengevangenis Evertsoord
12 okt. Verrassingsactiviteit
09 nov. Beugelen
30 nov. St Nicolaasmiddag
14 dec. Kerstviering

26 januari 2022:
Leden van KBO Egchel.
‘t Erf mag weer open.
Donderdagmiddag kan er dus gekaart worden.
Een fijne middag.         
Bestuur KBO

17 januari 2022:
Leden van KBO Egchel.
De corona regels zijn versoepeld. Sporten in de gymzaal is weer toegestaan.
Gemeenschapshuis ‘t Erf dient zich te houden aan de regels die gelden voor de horeca en blijft dus nog gesloten.
KBO activiteiten kunnen voorlopig nog niet plaatsvinden.
Bestuur KBO

KBO Egchel , herinnering.
 Beste leden, woensdagmiddag 13 oktober a.s. is de muziekmiddag in ‘t Erf, aanvang 14.00 uur. Hans van Gorp zal met zijn muziek ons een gezellige middag bezorgen.
OPGEVEN voor deze middag kan tot uiterlijk 7 oktober a.s. bij Nelly Beijnsberger, Linskesweg 36, tel.0647962015.
 Steun de Jumbo spek de kas actie KBO Egchel box 58 ons promofilmpje staat op facebook.
 Voor de leden van de Rabobank , ook van de Rabo ClubSupport actie kunt u uw stem uitbrengen op KBO Egchel.
Alvast bedankt.
Het bestuur KBO

Leden van KBO Egchel
De KBO ledenmiddag op woensdag 15 sept.a.s. kan helaas vanwege een coronabesmetting van een van de leden geen doorgang vinden.
Wij houden u op de hoogte u kunt altijd contact op nemen met een van de bestuursleden.
Bestuur KBO Egchel

KBO middag woensdag 15 september a.s. presentatie Oud Helden door Toos Wilms aanvang 14.00 uur.
Bestuur KBO Egchel

 

Leden KBO Egchel
‘t Erf mag weer open!
Maandag 7 juni begint het koersbal weer.
Donderdag 10 juni kan er ook weer gekaart worden.
De coronaregels blijven van kracht: mondkapje, 1,5 m afstand , handen wassen en max 4 personen aan een tafel en vaste zitplaatsen.
 Vriendelijk verzoek aan iedereen om dit aan elkaar door te geven.
Tot volgende week.

24 mei 2021:
KBO Egchel
Woensdag a.s. (26 mei ) mogen en kunnen wij weer jeu-de-boulen.
Het terras bij ‘t Erf mag weer open.
Hopen dat de weergoden ons dan ook goed gezind zijn.
Tot woensdag!

 

 

 

  Jeu-de-boules

 

4 Maart 2020:

 

KBO: Huldiging jubilarissen: Klik Hier

KBO: In de bloemetjes.

23 Augustus:

We ontvingen van de KBO deze flyer van de BeleefPlus Venray

 

 

 

Geachte bestuursleden, en voorzitter SOB Venlo.
Jos Janssen (voorzitter) en ondergetekende zijn lid van de Clientenraad van Thuiszorggroep Helpende Hand, wij zijn niet volledig bezet en zoeken daarom nog 2 a 3 nieuwe leden.
Daar de Clientenraad onafhankelijk moet zijn, vragen wij als het kan leden die niet klant zijn en niet werkzaam bij HH (Helpende Hand).
Bijgevoegd de brief met enige gegevens. Klik Hier
Er mogen naruutrlijk ook Ouderen Adviseurs of leden van uw afdeling lidworden van de CR ( Clientenraad )
Er wordt voor een korte opleiding gezorgd. Er wordt ook een kleine vergoeding betaald voor het bijwonen van de vergaderingen.
Wij zouden graag voor 1 september weten of er liefhebbers zijn, uw reactie graag naar Rachel ( HH )

13 Juni:

KBO Egchel in het Edah museum in Helmond.      Klik Hier

 

2 Juni:  We ontvingen via de KBO een Nieuwsbrief Platform Mantelzorg Limburg Klik Hier

10 mei:

 50 jarig Jubileum KBO en uitreiking lintje voor Hay Janssen; voor de foto’s Klik Hier

 

 

Lintje voor Hay Janssen; tijdens viering 50 jaar KBO Egchel

 

 KBO EGCHEL 50 JAAR JONG!

Op 9 mei a.s. heeft KBO Egchel feest. De vereniging – die oorspronkelijk Ouderenvereniging St. Leonardus heette – bestaat dan 50 jaar.
Dit gaan we binnen onze KBO op die dag vieren.
Er is voor alle leden een gevarieerd feestprogramma samengesteld met voor elk wat wils.
Het belooft een gezellige middag te worden.
De festiviteiten zullen duren van 13.00 tot 20.00 uur.
Het huidige bestuur wil van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die in deze halve eeuw als bestuurslid zijn of haar steentje heeft bijgedragen heel hartelijk te bedanken voor de inzet.
Bestuur KBO Egchel

28 februari 2018

Op de jaarvergadering van  KBO Egchel werd na 13 jaar afscheid genomen van onze penningmeester Hai Janssen. Voor meer foto’s  Klik Hier

 

19 juli 2017:

KBO: de grote fietstocht.

De Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging in de Luitenant-generaal Best Kazerne in Vredepeel is ontstaan door samenvoeging van de Historische Verzameling Luchtdoelartilleriematerieel (Ede) en de traditiekamer van de Groep Geleide Wapens (Luchtmachtbasis De Peel).
De collectie biedt een overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van de grondgebonden luchtverdediging vanaf 1915 tot heden.

KBO Egchel gaat vanaf 28 maart iedere dinsdagmiddag fietsen.
Dit onder leiding van Albert Dellissen.
We vertrekken om 13.30 uur bij ‘t Erf weer of geen weer.
Men behoeft geen lid te zijn van de KBO, dus iedereen is welkom
KBO wenst jullie veel fiets plezier

22 Juli 2015:

 

 

 

 

 

Grote fietstocht van de KBO vandaag; vertrek met auto’s aan de kerk in Egchel.

KBO Egchel

Op woensdag 5 nov. wordt er in ’t Erf ‘een film vertoond over:
Deportatie en Bevrijding in het gebied van Peel en Maas en Noord Limburg.
Samenvatting van deze filmmiddag :
Een proloog met een schets van de oorlogssituatie van D-day juni 1944 in Normandié
Verhalen van gedeporteerden
Documentaire Gedeporteerd naar Wuppertal
Aanvang : 14.00 uur
Pauze: ± 15.15 uur
Einde: ± 16.30 uur
Iedereen is van harte welkom , ook niet leden zijn welkom.
De koffie staat voor U klaar
Bestuur wenst iedereen ’n mooi middag toe.

HET BESTUUR
KBO EGCHEL

6 augustus 2014:

 

 

 

 

 

 

KBO  Egchel op bezoek bij ‘t Eetcafé ‘t Raodhoes in Neer

U I T N O D I G I N G
SENIORENMIDDAG
MISSIEHUIS PANNINGEN
30 juli 2014
De Orgelkring Peel en Maas nodigt u allen hartelijk uit voor een seniorenmiddag voor alle leden van de KBO’s in de gemeente Peel en Maas. Wij hopen u allen te mogen begroeten op dit vervolg van de zeer geslaagde seniorenmiddag in 2012. Die werd georganiseerd bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Mutin-orgel in de kapel van de Paters Lazaristen in Panningen. Hieronder vindt u het programma en de tijd en locatie van wat opnieuw een mooie, gezellige middag belooft te worden.

DATUM: WOENSDAG 30 JULI
TIJD: HALF DRIE TOT VIJF UUR
PLAATS: KAPEL MISSIEHUIS KERKSTRAAT 8 TE PANNINGEN
ORGANISATIE: ORGELKRING PEEL EN MAAS
PROGRAMMA:
half drie: ontvangst
informatie over de kapel door Jac Wilkers
zang door KBO koor Beringe
samenzang
            orgelspel
half vier: keuze programma:
a) rondleiding door kapel, sacristie, grafkelder, monumenten,
bezichtiging en uitleg orgelbouw.
b) video’s over de geschiedenis van het missiehuis enz.
c) in gesprek met paters lazaristen afkomstig uit de gemeente Peel
en Maas
Na drie kwartier kan men wisselen van activiteit.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het onderhoud van het orgel.
Opgave van deelname bij uw eigen KBO vóór 20 juli.
IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOM!

Ledenwerving KBO 

Het KBO Egchel gaat deze week actie ondernemen om nieuwe leden te werven.
Iedereen vanaf 55 jaar kan lid worden.
Het hele jaar door hebben we een uitgebreid programma. Onze activiteiten bestaan o.m. uit gezellig fietsen, wandelen of kaarten, excursies bijv. naar musea of mooie tuinen, lezingen over onderwerpen die bij deze leeftijdsgroep passen. Het onderling contact en de gezelligheid is daarbij ons eerste doel.
Het lidmaatschap kost € 25,- p.p. per jaar.
Wie zich graag bij onze vereniging wil aansluiten, kan contact opnemen met
Ton Joosten, tel. 06 38644990 of Mariet Janssen,tel. 307 6271.

23 mei 2013 golfen bij Hanssenhof in Helden

Spellen middag op 21 maart 2013

1 April 2010:

Een aantal foto’s voor op de site van het KBO kaarten bij Café Manders.
Onze gasten voelen zich al helemaal thuis bij Nel en worden zo nu en dan extra verwend.

 

AED Egchel verplaatst naar de kerk.  

Wegens de verbouwing van Gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel, is de AED (automatische externe defibrillator) per 31 maart 2010 verplaatst naar de kerk aan de Jacobusstraat. De AED hangt daar links van de voordeur. De sleutel die voorheen in ’t Erf hing wordt nu in de kerk opgehangen. Deze sleutel is daarom alleen beschikbaar tijdens de mis. Ongeveer 40 inwoners van Egchel zijn in de afgelopen 2 jaar opgeleid tot reanimator en AED-bediener en zij hebben een sleutel in hun bezit. Deze personen kunnen in geval van nood worden opgeroepen.
Er wordt verwacht dat de verbouwing van ’t Erf tot en met december duurt en daarna wordt de AED weer teruggeplaatst naar ’t Erf. U wordt hierover op de hoogte gehouden door middel van publicaties in de lokale media.

Enkele foto’s van het 40 jarig bestaan van onze KBO op 11 en 12 October in ‘t Erf.
Foto’s gemaakt tijdens de receptie

ytics -->