Sociale voorzieningen

WIST U DAT…
EGCHEL DIVERSE SOCIALE VOORZIENINGEN HEEFT:

AED: Deze hangt aan de hoofdingang van gemeenschapshuis ’t Erf, Kap. Nausstraat 5, 5987 AR Egchel

AETTAOFEL: Elke 2e donderdag van de maand in gemeenschapshuis ’t Erf. Gezellig samenzijn voor 55+, een 3 gangenmenu geserveerd voor ca € 10,00 (exclusief consumpties). Aanmelden via Coos de Bruijn (077 – 307 82 74) of Henriette Teeuwen (077 – 307 46 69/06-20 75 76 19)

ALZHEIMER CAFÉ Peel en Maas: Bijeenkomst voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke 3e dinsdag van de maand in gemeenschapshuis ’t Erf. Inloop vanaf 19.00 uur/aanvang 19.30 uur. Info: noordlimburg@alzheimer-nederland.nl , 077 – 307 73 70.

BASISSCHOOL IKC de Kemp: Kempstraat 36, 5987 AH Egchel, 077 – 307 36 36 info@ikcdekemp.nl

BELEVINGSTUIN: Bij basisschool IKC de Kemp. Vrijwilligers en leerlingen onderhouden samen de belevingstuin met groenten, fruit en bloemen. Info: henkselen@home.nl

BOEKENRUIL: In gemeenschapshuis ’t Erf is een kast geplaatst, waar gratis boeken geruild kunnen worden. Info: Natasja Bos (natasjabeek@hotmail.com) of Henriette Teeuwen (077 – 307 46 69 of 06- 20 75 76 19)

COMMUNICATIE EGCHEL: www.egchel.net en facebookpagina Egchel. Info: egchel@egchel.net

DORPSONDERSTEUNER EGCHEL: Regelt o.a. hulp in de huishouding. Info Dana van de Rieth, dorpsondersteuneregchel@kkpm.nl (T: (06) 46 43 73 173). wo 9-13:30 uur / do 9-17 uur

DORPSONTMOETING (de Hoeskamer): Elke dinsdag en vrijdag van 10.00 – 16.00 uur in gemeenschapshuis ’t Erf. Info: egchel@dorpsontmoeting.nl

DORPSOVERLEG: Elke 3e woensdag van de maand om 20.00 uur in gemeenschapshuis ’t Erf. Info: dorpsoverleg.egchel@gmail.com

GEMEENSCHAPSHUIS ’T ERF:  Kap. Nausstraat 5, 5987 AR Egchel. Info/reserveren: info@heterfegchel.net , 077 – 307 73 70. Geopend op maandag, dinsdag, woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdag en in overleg.

HEP-DORPSVERVOER: Info/aanvraag: 06 – 42 04 70 75 svvhep@hotmail.com

KERNTEAM EGCHEL: houdt zich bezig met zorg en welzijn voor de hele gemeenschap Egchel. dorpsondersteuner@kkpm.nl (06 – 31 68 85 03)

PAROCHIE H. JACOBUS DE MEERDERE: kerkgebouw Jacobusstraat 37, 5987 AK Egchel. Misintenties: sillekens-g@hetnet.nl 077 – 307 95 30, Pastoor van der Horst 077- 307 14 88/06 – 21 20 21 118

WHATSAPPGROEP VEILIG EGCHEL: Aanmelden via egchelveilig@gmail.com

VERENIGINGEN/STICHTINGEN: Egchel heeft vele actieve verenigingen/stichtingen. Voor meer info: www.egchel.net

Pin It on Pinterest

ytics -->