Sociale voorzieningen

WIST U DAT…
EGCHEL DIVERSE SOCIALE VOORZIENINGEN HEEFT:

AED
Deze hangt aan de hoofdingang van gemeenschapshuis ’t Erf, Kap. Nausstraat 5, 5987 AR Egchel

AETTAOFEL
Elke 2e donderdag van de maand in gemeenschapshuis ’t Erf. Gezellig samenzijn voor 55+, een 3 gangenmenu geserveerd voor ca € 10,00 (exclusief consumpties). Aanmelden via Coos de Bruijn (077 – 307 82 74) of Henriette Teeuwen (077 – 307 46 69/06-20 75 76 19)

ALZHEIMER CAFÉ Peel en Maas
Bijeenkomst voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke 3e dinsdag van de maand in gemeenschapshuis ’t Erf. Inloop vanaf 19.00 uur/aanvang 19.30 uur. Info: noordlimburg@alzheimer-nederland.nl , 077 – 307 73 70.

BASISSCHOOL IKC de Kemp
Kempstraat 36, 5987 AH Egchel, 077 – 307 36 36 info@ikcdekemp.nl

BELEVINGSTUIN
Bij basisschool IKC de Kemp. Vrijwilligers en leerlingen onderhouden samen de belevingstuin met groenten, fruit en bloemen. Info: henkselen@home.nl

BOEKENRUIL
In Gemeenschapshuis ’t Erf is een kast geplaatst, waar gratis boeken geruild kunnen worden.

Commissie Zorg en Welzijn
Houdt zich bezig met Zorg en Welzijn, zie hier voor meer informatie.

DORPSONDERSTEUNER EGCHEL
Het aanspreekpunt voor hulp in de huishouding, Dana van de Rieth. dorpsondersteuneregchel@kkpm.nl
06-46 43 73 173
Maandag 9:00-17:00 uur

DORPSONTMOETING (de Hoeskamer)
Elke dinsdag en vrijdag van 10.00 – 16.00 uur in gemeenschapshuis ’t ERF. egchel@dorpsontmoeting.nl
Dana van de Rieth
06-46 43 73 173
Dinsdag 8:30-16:30 uur
Vrijdag 8:30-16:30 uur

DORPSOVERLEG
Elke 4e dinsdag van de maand om 19.30 uur in gemeenschapshuis ’t Erf zie ook hier voor meer informatie of neem contact op via: secretaris.dorpsoverleg@egchel.net

GEMEENSCHAPSHUIS ’T ERF
Kapelaan Nausstraat 5, 5987 AR Egchel. Info/reserveren: info@heterfegchel.net , 077 – 307 73 70. Geopend op maandag, dinsdag, woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdag en in overleg.

HEP-DORPSVERVOER
Info/aanvraag: 06 – 4204 7075 svvhep@hotmail.com

PAROCHIE H. JACOBUS DE MEERDERE
Kerkgebouw Jacobusstraat 37, 5987 AK Egchel. Misintenties: sillekens-g@hetnet.nl 077 – 307 9530
Pastoor van der Horst 077- 307 1488 / 06 – 21202 1118

WhatsApp groep VEILIG EGCHEL
Aanmelden via egchelveilig@gmail.com

Verenigingen en stichtingen
Egchel heeft daarnaast nog vele actieve verenigingen en stichtingen, het complete overzicht staat hier.

ytics -->