Infoavond ‘Wonen in Egchel – nu en in de toekomst’

Op woensdag 5 oktober organiseert het Dorpsoverleg Egchel een informatievond rond het thema ‘wonen’. Belangstellenden worden geïnformeerd over plannen, diverse woonvormen en mogelijke locaties.

Aanleiding voor de informatieavond zijn signalen van Egchelse starters die graag in hun dorp willen blijven, en senioren die kleiner willen wonen.
Een architect zal een concreet voorbeeld presenteren van betaalbaar en duurzaam bouwen. Ook wordt uitgelegd hoe je een (pre)mantelzorg woning kunt realiseren.
Tijdens de avond komen verder eventuele woonmogelijkheden in de Egchelse kerk aan de orde. Een eerste oriënterend gesprek met het kerkbestuur heeft al plaatsgevonden. Ook het schoolgebouw zal worden meegenomen in de inventarisatie van woonmogelijkheden in Egchel. Scholenkoepel Prisma en de gemeente bekijken momenteel wat er moet gebeuren met de school.

Informatie vergaren
Het Dorpsoverleg wil zoveel mogelijk informatie vergaren en met mensen in contact komen die woonwensen hebben in Egchel. Na de informatieavond volgt nog een enquête om wensen en behoeften goed in kaart te brengen. De resultaten worden later gepresenteerd aan het dorp. Het Dorpsoverleg zal zich daarna richting gemeente hard maken om stappen te zetten in de door Egchel gewenste richting.
De informatieavond (woensdag 5 oktober) vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Erf, en begint om 19.30 uur.

24 augustus 2022

Na de vakantie is de werkgroep WONEN van het Dorpsoverleg ook weer aan de slag gegaan.

Gisterenavond, 23 augustus, productief vergaderd over o.a. welke woonbehoefte is er in EGCHEL, wat is mogelijk en voorbereiding van de thema-avond WONEN IN EGCHEL op

5️⃣ oktober a.s. in Gemeenschapshuis ‘t Erf.

Noteer alvast deze datum!!

Pin It on Pinterest