We ontvingen een correctie op het artikel in de Hall van afgelopen week:

Correctie Woonavond Egchel
In het artikel over de Woonavond in Egchel (Hallo, vorige week) staat dat de kerk in Egchel over drie jaar moet sluiten.
Over de termijn waarop de kerk dicht gaat is evenwel nog geen besluit genomen.

📍Vandaag 10 oktober; hebben enkele leden van de werkgroep “Wonen in Egchel” alle bevindingen/reacties van de woonavond (05.10) in kaart gebracht.
📍Volgende week evalueert de werkgroep en maakt een plan van aanpak over de vervolgstappen!!
📍Wens je info of wil je meedenken, dan mail naar dorpsoverleg.egchel@gmail.com of stop een briefje met je gegevens in de brievenbus van ‘t Erf!
🙏

📍Druk bezochte info-avond
“Wonen in Egchel”
📍Diverse interessante presentaties (COP wonen, mantelzorgwoning, woningsplitsing, woning jongeren) waarna in groepjes over woonbehoefte, toekomst school en toekomst kerk werd gediscussieerd.
📍Waardevolle ideeën/tips opgehaald!!
📍Dorpsoverleg Egchel gaat eea verzamelen en tzt een terugkoppeling geven.
📍Zijn er vragen of wil je meedenken, dan mail naar dorpsoverleg.egchel@gmail.com
Dank aan de vele aanwezigen🙏

Infoavond ‘Wonen in Egchel – nu en in de toekomst’

Op woensdag 5 oktober organiseert het Dorpsoverleg Egchel een informatievond rond het thema ‘wonen’. Belangstellenden worden geïnformeerd over plannen, diverse woonvormen en mogelijke locaties.

Aanleiding voor de informatieavond zijn signalen van Egchelse starters die graag in hun dorp willen blijven, en senioren die kleiner willen wonen.
Een architect zal een concreet voorbeeld presenteren van betaalbaar en duurzaam bouwen. Ook wordt uitgelegd hoe je een (pre)mantelzorg woning kunt realiseren.
Tijdens de avond komen verder eventuele woonmogelijkheden in de Egchelse kerk aan de orde. Een eerste oriënterend gesprek met het kerkbestuur heeft al plaatsgevonden. Ook het schoolgebouw zal worden meegenomen in de inventarisatie van woonmogelijkheden in Egchel. Scholenkoepel Prisma en de gemeente bekijken momenteel wat er moet gebeuren met de school.

Informatie vergaren
Het Dorpsoverleg wil zoveel mogelijk informatie vergaren en met mensen in contact komen die woonwensen hebben in Egchel. Na de informatieavond volgt nog een enquête om wensen en behoeften goed in kaart te brengen. De resultaten worden later gepresenteerd aan het dorp. Het Dorpsoverleg zal zich daarna richting gemeente hard maken om stappen te zetten in de door Egchel gewenste richting.
De informatieavond (woensdag 5 oktober) vindt plaats in gemeenschapshuis ’t Erf, en begint om 19.30 uur.

24 augustus 2022

Na de vakantie is de werkgroep WONEN van het Dorpsoverleg ook weer aan de slag gegaan.

Gisterenavond, 23 augustus, productief vergaderd over o.a. welke woonbehoefte is er in EGCHEL, wat is mogelijk en voorbereiding van de thema-avond WONEN IN EGCHEL op

5️⃣ oktober a.s. in Gemeenschapshuis ‘t Erf.

Noteer alvast deze datum!!

ytics -->