Dinsdag 11 oktober 2022:

Dinsdag 11 oktober hebben wij van EVA en de KBO van Egchel een gezamenlijke avond op het programma staan. En wel een verkeers-theorieles. We hebben ervoor gekozen deze avond gezamenlijk te organiseren, omdat het voor de leden van beide verenigingen interessant is en we zo de kosten kunnen delen. We zijn niet voor niets zusterorganisaties uit Egchel, laten we elkaar steunen. En een deel van onze leden is toch ook van beide verenigingen lid. Al vooruitlopend op het programma kunnen we melden dat we 8 november ook nog een gezamenlijke avond hebben over veilig internetten en de online veiligheid. Daarover te zijner tijd meer. Op deze beide avonden zijn dus heren ook welkom!

11 oktober komt autorijlesinstructeur Frank Schers van rijschool Ruud Teeuwen ons een avondje bijspijkeren over de huidige verkeersregels. Bij de meeste van ons is het stiekem toch al weer een tijdje geleden dat we ons rijbewijs gehaald hebben. En de regels en het verkeer zijn ondertussen toch wel wat veranderd. Dus hoog tijd voor een frisse blik op de weg.
Frank zal ons aan de hand van foto’s met verkeersvoorbeelden uit Panningen meenemen in de verkeersregels.

We vragen jullie zelf pen en papier mee te nemen. Naast de voorbeelden die Frank meebrengt is er ook de gelegenheid zelf vragen te stellen.

De avond begint om 19.30 uur in ’t Erf.

Deze avond is voor leden van EVA of de KBO gratis. Voor niet-leden vragen we een eigen bijdrage € 2,50. Voor heren die lid zijn van de KBO is de avond dus ook gratis. Partners van EVA leden zijn ook welkom, maar dienen wel de €2,50 eigen bijdrage te betalen.
Koffie, thee en andere consumpties zijn voor eigen rekening.

Opgave uiterlijk 4 oktober. Opgeven bij voorkeur via de mail: evaegchel@gmail.com of via het opgave strookje voor de KBO dat onderaan de KBO nieuwsbrief van oktober 2022 staat.
Voor niet-leden ook opgeven via de mail en je betaling dient voor 4 oktober bijgeschreven te zijn op rekeningnummer nl74rabo0120792435 tnv EVA. Vermeld bij de betaling duidelijk je voor- en achternaam + theorieles.
Wij benadrukken nogmaals het belang van tijdig opgeven, niet alleen voor degene die de avond verzorgd, maar ook voor ’t Erf om een goede indeling te kunnen maken.

We hopen vele van jullie op dinsdag 11 oktober om 19.30 uur in ’t Erf te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van EVA en KBO Egchel

ytics -->