De commissie Zorg & Welzijn heeft als doel het bevorderen van het welzijn en de leefbaarheid voor de Egchelse inwoners & de vitaliteit van de gemeenschap Egchel.

  • Deelnemen aan Dorpsoverleg (1*/maand).
  • Signaleren, agenderen van onderwerpen en aanjagen initiatieven
  • Vertegenwoordigen van (het belang van) Egchel en de Stichting Dorpsoverleg Egchel binnen de zorgcoöperatie Peel en Maas (5*/jaar ledenvergadering).
  • Contacten onderhouden met Dorpsondersteuner vanuit rol als opdrachtgever.

Zorgcoöperatie Peel en Maas UA is de koepelorganisatie waar 10 kernen in Peel en Maas samenwerken om in vitale gemeenschappen de gewenste speelruimte te creëren bij het realiseren, versterken en in standhouden van sociale ondersteuningsstructuren, die mensen hulp geven om langer in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

De spin in het web hierbij voor de kernen is de dorpsondersteuner. De werkzaamheden van de dorpsondersteuner bestaan in principe uit vier hoofdtaken die toegespitst zijn op hulp bij het huishouden:

  • Het mede organiseren en vormgeven van de organisatie rond het huishoudelijke ondersteuning die daaruit voortvloeit.
  • Ondersteunen van het informele netwerk en stimuleren dat informele en formele netwerk goed met elkaar (blijven) samenwerken.
  • Stimuleren dat de hulpverleners in een kern een netwerk vormen, ongeacht of ze als zelfstandige of bij enige zorgorganisatie formeel werkzaam zijn.
  • In samenspraak met het informele netwerk hulpvragers individueel en/of collectief mogelijkheden geven om uiting te geven aan hun ervaringen met de ontvangen hulp.

De werkzaamheden (van de dorpsondersteuner) kunnen passend bij het karakter, tempo en de prioriteiten van de kern breder getrokken worden dan puur hulp bij het huishouden.

De vacature betreft een vrijwillige functie.
De werkzaamheden van de commissie duren in ieder geval tot maart 2026

Tijdsbeslag 1 à 1,5 uur week.

Voor meer informatie kunt u in gesprek met
Piet Delissen, lid Dorpsoverleg en tevens medeoprichter van de Zorgcoöperatie of
Odilia Rens, lid dorpsoverleg en voorzitter van de Zorgcoöperatie

Piet.Delissen@egchel.net       06-51490272
Odilia.Rens@egchel.net          06-21285225
welzijn.dorpsoverleg@egchel.net

 

ytics -->