Het vervolg: een gezamenlijke verantwoordelijkheid?

Een leefbare gemeenschap wordt niet gemaakt door het dorpsoverleg, maar door alle inwoners. U bent allemaal nodig om er voor te zorgen dat Egchel levendig en leefbaar blijft. Het dorpsoverleg heeft het hele proces met veel enthousiasme opgestart, maar doet nu een appèl op de inwoners om de actiepunten zoals in deze flyer beschreven, mee op te pakken. Het vraagt een stevige inzet om een gemeenschap als Egchel toekomstbestendig te houden en het dorpsoverleg kan deze kar niet alleen trekken. Dit vraagt inzet van heel Egchel. Wilt u meehelpen of bent u geïnteresseerd om mee te denken, laat het dan a.u.b. weten door het bijgevoegd antwoordkaartje ingevuld in te leveren bij Natasja Beek, Kempstraat 6 in Egchel. Het dorpsoverleg zal de komende periode tevens benutten om meer mensen te vinden die het totale proces willen begeleiden.
We ontvingen de flyer: De toekomst van Egchel; deze is nu rondgebracht Klik Hier
Voor het invullen van de antwoordkaart Klik Hier
Alle resultaten van de Dorps enquête Egchel 2014 Klik Hier pdf .

Op 31 maart werd de enquête door de inwoners van Egchel besproken onder het motto waar gaat Egchel naar toe. We ontvingen al verschillende foto’s van deze avond met de foto’s die meedingen van Selfie actie. Op bovenstaande link heeft U een overzicht van alle antwoorden en opmerkingen die in de enquête naar voren zijn gekomen. Een verslag volgt nog.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Leuk dat jullie aan de fotoactie ‘waar ben ik trots op in Egchel’ hebben mee gedaan.

WAAR GAAT EGCHEL NAAR TOE?

Zoals iedereen uit Egchel weet, is er vorig jaar door het Dorpsoverleg Egchel huis aan huis een enquête verspreid, waarbij de inwoners van Egchel gevraagd werden naar de beleving in en rondom hun eigen dorp.
De vragenlijsten konden tot en met december 2014 ingeleverd worden, en gelukkig is daar veel gehoor aan gegeven. In totaal zijn er bijna 400 vragenlijsten retour gekomen. De uitslagen van de enquêtes zijn bekeken en de opvallendste punten zijn samengevat tot een aantal onderwerpen.
Het dorpsoverleg wil de uitkomsten en de te behandelen onderwerpen op dinsdag 31 maart om 19.30 uur in Gemeenschapshuis t Erf aan het dorp presenteren. Tijdens deze avond kunnen uiteraard de voorgestelde onderwerpen aangevuld worden. Tevens wordt het vervolgproces besproken. In dit vervolg zullen de opgehaalde gegevens middels gespreksgroepen per onderwerp meer uitgediept worden. Zo zal men tot een mooi samenhangend overzicht van ambities, wensen en ideëen over de toekomst van Egchel komen.
Iedereen is op deze avond van harte welkom, en het dorpsoverleg staat daarbij zeker open voor nieuwe ideeën.

Daarnaast was er nog de Selfie-actie waarbij inwoners een foto konden insturen. Trots op Egchel was hierbij het onderwerp en dat heeft geleid tot 1 winnaar en 3 winnaars van de troostprijs:
1e prijs: Danielle Selen
Troostprijzen: Fiene Joosten (met Ilse de Lange), Robin van Duren, De Hoeskamer.
De winnaars mogen op dinsdag 31 maart om 19.30 hun prijs bij ’t Erf in Egchel ophalen.

 

De enquête

Zoals iedereen uit Egchel weet is er vorig jaar door het Dorpsoverleg Egchel huis aan huis een enquête verspreid, waarbij  de inwoners van
Egchel gevraagd werd naar de beleving bij het eigen dorp. Deze konden tot en met december 2014 ingeleverd worden, en gelukkig is daar veel gehoor aan gegeven. In totaal zijn er bijna 400 vragenlijsten retour gekomen. De uitslagen van de enquêtes zijn bekeken en de opvallendste
punten zijn teruggebracht tot een aantal onderwerpen. Dit willen wij graag aan het dorp presenteren op dinsdag 31 maart om 19.30 in ‘t Erf.
Op deze avond kunnen er aanvullingen gedaan worden op de voorgestelde onderwerpen en tevens zal het vervolgproces besproken worden. In dit
vervolg zal er ruimte zijn om de opgehaalde gegevens per onderwerp meer uit te diepen, om te komen tot een samenhangende verzameling van
ambities, wensen en ideëen voor de toekomst van Egchel. Iedereen is deze avond welkom, en het dorpsoverleg staat daarbij zeker open voor nieuwe
ideeën die toegevoegd kunnen worden.

Daarnaast was er nog de Selfie-actie waarbij inwoners een foto konden insturen.

Trots op Egchel was hierbij het onderwerp en dat heeft geleid tot 1 winnaar en 3 winnaars van de troostprijs:
1e prijs: Danielle Selen Troostprijzen: Fiene Joosten (met Ilse de Lange), Robin van Duren, De Hoeskamer.
De winnaars mogen op dinsdag 31 maart om 19.30 hun prijs afhalen bij ’t Erf in Egchel.

 

25 oktober 2014:

 

De meeste enquête formulieren zijn nu bezorgd; begreep vanwege vakantie dat op de melkweg pas maandag bezorgd wordt. Laat ze astublieft niet liggen, met name ook Uw mening telt.

 

 

 

 

 

De stembus in ‘t Erf; ongeveer 2/3 van de stemmen komen digitaal binnen

TERUGBLIK KICK-OFF DORPSENQUÊTE EGCHEL 

Op donderdag 9 oktober j.l. heeft in Egchel de Kick-off van de dorpsenquête plaats gevonden. Middels deze enquête wil het Dorpsoverleg Egchel een beeld krijgen van hetgeen de inwoners van hun kern vinden, wat ze eventueel missen en wat hun toekomstbeeld is.
Er mag geconcludeerd worden dat de aanwezigen het initiatief een warm hart toedragen. Diverse discussies resulteerden in vele bruikbare tips en leuke suggesties.
Tijdens deze bijeenkomst werd voorgesteld om ook de besturen van verenigingen een aparte vragenlijst, met vragen die specifiek inzoomen op het verenigingsleven van Egchel, toe te sturen. Dit voorstel wordt binnenkort uitgewerkt.
Het Dorpsoverleg wil alle belangstellenden hartelijk danken voor hun aanwezigheid en hun inbreng. 
De enquête zal in week 42/43 door vrijwilligers huis aan huis verspreid worden.
Alle inwoners van Egchel van 16 jaar en ouder worden opgeroepen om de vragenlijst, die anoniem is, in te vullen. Dit kan digitaal, via een code die op de uitnodiging vermeld staat, of middels een papieren versie. De papieren versie kan na invulling bij Gemeenschapshuis ’t Erf ingeleverd worden.
Op de site www.egchel.net zullen af en toe updates en berichten over de dorpsenquête geplaatst worden.
Daarnaast is er ludieke selfie-actie in de maak, waarbij aan de inwoners van Egchel gevraagd wordt een foto te maken waarop te zien is waarom en waarop ze trots zijn.
De fraaiste foto’s worden beloond met leuke, lokale prijzen. Hierover volgt spoedig meer informatie.

 

In 2004 is er ook een dorpsenquête gehouden; toen bleek heel duidelijk uit de leefbaarheids discussie: Egchel heeft huizen nodig; willen we in Egchel bv een school houden. Denk dus aan de uitbreidingen in woningbouw; ‘t Erf, Hoeskamer; de sanering van IV bedrijven; het Log; Giel Peetershof; nu niet meer weg te denken.
De dorpsenquête is bedoeld om achter de wensen van de mensen uit Egchel te komen voor de komende 10 jaar. Uw mening telt.

Het verslag van de kernbijeenkomst van Januari 2014; Klik Hier pdf
Het verslag van de kernbijeenkomst van februari 2013 Klik Hier pdf

ytics -->